Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozat minta

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikére. (Termék visszaküldési cim: 5000 Szolnok Magyar utca 6.)

Webáruház adatai:

Cégnév: Hernek Antal E.V.

Székhely: 5000 Szolnok, Magyar utca 6.

Telefon: +36306962374

E-mail: info@fortools.hu

Adószám: 48308021-2-36

Alulírott(ak) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat a Webáruházzal az alábbi termék/ek adásvételével kapcsolatban kötött szerződés tekintetében:

Megrendelés száma:...................................................................
Termék megnevezése:................................................................
Szerződéskötés idő pontja /átvétel idő pontja: ...........................

Elállást gyakorló fogyasztó(k) neve:..........................................................................................

Elállást gyakorló fogyasztó(k) címe:...........................................................................................

....................................................................................................................................................

A pénz visszatérítésének leggyorsabb és legbiztonságosabb módja a banki átutalás, így mindenképp javasoljuk az elállásnál a banki visszautalás választását! Amennyiben a visszatérítést minél gyorsabban bankszámlára utalással szeretné, úgy kérjük ne felejtse el ezt a részt kitölteni!

Amennyiben az alábbi adatokat megadja, hozzájárul ahhoz, hogy Webáruház az Ön által kifizetett végösszeget átutalás formájában térítse vissza az Ön részére: 

Kedvezményezett neve:..................................................................................................

Bankszámlaszám:.........................................................................................................

Az Ön vásárláskor/regisztrációkor megadott email címe: ......................................................... 

Kelt ............................................, ....................év............................hónap.................nap ............................................................................................................................

 

Fogyasztó(k) aláírása